Algemene voorwaarden

WWW.MYSTIKI.BE

handelend onder de naam Mystiki;
bereikbaar via mail: info@mystiki.be of via contactpagina op de webshop.

TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website ("www.mystiki.be"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mystiki aanvaardt de koper deze voorwaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (tenzij uitdrukkelijk vermeld), steeds inclusief BTW en alle andere verplichte taksen of belastingen. Leveringskosten zijn niet inbegrepen en zullen apart meegedeeld worden bij het afhandelen van de bestelling. Indien het gaat voer grote of zware artikelen, zullen de leveringskosten herberekend worden, de klant wordt hiervan op de hoogte gesteld per mail.

De bijbehorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Mystiki is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten of kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@mystiki.be of de contactpagina op de webshop. Foto's kunnen afwijken van het artikel dat wordt aangeboden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Mystiki kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product bij de fabrikant. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

VERZENDING

Pakketten worden over het algemeen 1 à 2 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. De levertermijn is afhankelijk van de voorraad in ons eigen magazijn of de leveringstermijn van de fabrikant. Indien een artikel niet meer op voorraad is en alsook niet meer te verkrijgen bij de fabrikant, krijgt u voor de waarde van dit artikel een waardebon met een geldigheid van 6 maanden. Welke verzendkeuze u ook maakt, we zullen u een link bezorgen waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief administratiekosten en verpakkingskosten. Verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het totale gewicht van de zending. We raden je aan om je artikelen in één bestelling te groeperen, we kunnen twee afzonderlijke bestelling niet groeperen en er zullen dan tweemaal verzendkosten moeten betaald worden. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de bestelling door de vervoerder fysiek is ontvangen. Mystiki is in geen geval verantwoordelijk voor beschadigingen die zijn opgelopen tijdens de transportperiode. Er wordt speciale zorg besteed aan de bescherming van breekbare voorwerpen. Uw spullen zijn goed beschermd!

BETALING

Betalen is steeds op voorhand en kan via één van onze betaalmethodes:

  • Bankoverschrijving
  • IDEAL
  • Bancontact
  • KBC/CBC
  • Belfius
  • Kredietkaarten

Overschrijvingen dienen gestort te worden op de bankrekening van Mystiki naar rekeningnummer BE50 7310 2727 1018 van KBC met de vermelding van je ordernummer. Deze neemt enkele dagen in beslag en je bestelling zal pas in acht genomen worden zodra de betaling zichtbaar is op onze rekening.

EIGENDOM- & HERROEPINSRECHT

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mystiki.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mystiki. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 5 kalenderdagen met opgave van geldige redenen de overeenkomst te herroepen via e-mail aan Mystiki. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant binnen deze 5 kalenderdagen de artikelen onbeschadigd en in ongeopende originele verpakking retour sturen naar het voorbestemde adres dat meegedeeld zal worden in de mail dat de klant ten antwoord van de herroeping zal ontvangen.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Voor de waarde van deze artikelen zal er een aankoopbon gegeven worden binnen de 14 kalenderdagen ten voordele van de klant met een geldigheid van 6 maanden en te besteden bij www.mystiki.be

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de oorspronkelijke verpakking van de goederen bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Mystiki. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Mystiki onmiddellijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 kalenderdagen na levering ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

SANCTIES

Bij elke geplaatste bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. De klant verbindt zich ertoe het volledige verschuldigde bedrag te betalen. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mystiki beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per dag verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Mystiki zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mystiki respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Mystiki houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.